UN Habitat

 
»Glas degradiranih sosesk«

25.09. - 31.10.2014  Spletni dogodek

29.10., 30.10. in 31.10.2014  Realni dogodek

poglej Poročilo
mesec prostora 2014 orihišagami

 Slovenski 'slum' dogodek*- Globoka sled / Globoki rez.

25.09. - 31.10.2014
Spletni dogodek - Podari si Orihišagami
1. Najprej prenesite 'Orihišagami grafiko'.*
2. Natisni jo na A4 papir.
3. Izrežite po rdeči črti.
4. Sledite spodnjemu načrtu.
 
 
inovativni pristop prenove
 
29.10., 30.10. in 31.10.2014
Realni dogodek - prostorska intervencija - tekmovanje  vseh slovenskih mest,
krajev in vasi za najdaljšo Orihišagami sled Slovenije -  vrhunec

 
Kdo naj sodeluje in kako?
 
Zaposleni na občinah in uradih bodite zgled prebivalcem Slovenije. Ustvarite markirno točko začetka Globoke sledi/Globokega reza,  ter s tem jasno pokažite, da vam za slovensko krajino ni vseeno. Orihišagami odnesite na trg pred svojo občinsko palačo ali drug pomemben kraj za meščane ter oblikujte startno skulpturo.
slovenski prostor oktober 2014
oktober 2014 kultura bivanja
Meščani in meščanke, vaščani in vaščanke postavite svoj Orihišagami na mesto, kjer se vam zdi modro in potrebno, da bo opozorila čim širši krog Slovencev. Še najbolje pa bo, da boste svoj osebni Orihišagami položili v skupno sled, ki bo tekmovala za naj sled Slovenije.
 
Učiteljice in učitelji!
Zaposleni v osnovnih šolah, zaposleni v gimnazijah in srednjih šolah!
Osnovnošolke in osnovnošolci! Dijakinje in dijaki!
Vzgojiteljice in vzgojitelji!
Otroci!
Zaposleni v višjih strokovnih šolah!
Študentke in studenti!
 
Gasilci!
Udeležite se in pogasite veliki požar slabih bivanjskih navad Slovencev!
 
V vseh slovenskih mestih in krajih ter vaseh bo potekala prostorska intervencija.
Prebivalci mest boste aktivno začasno preoblikovali javni prostor in s tem se bo pričelo neposredno preoblikovanje vaših domov.

Na večjih, za ljudi pomembnih trgih in ulicah, boste vzpostavili jasno Orihišagami sled, ki bo globoko zarezala v vašo zavest.

Namen oz. glavni cilj dogodka je, da si boste skozi igro vprašanj, približali morda nezavedne, a pereče probleme vaših hiš, kmetij in domov - slovenske individualne gradnje - Slovenski 'slum'*, ki izredno slabo vpliva na našo kolektivno zavest.

Slovenija naj postane raj ARHIŠEKTUR.
UN habitat raj arhišektur
Natančen opis dogodka:
Vabimo vse zainteresirane. Verjamemo, da vas je vsaj 466 344, toliko je indvidualnih hiš v Sloveniji. Na spletni strani Arhišektura, sebi in svojim potomcem izdelajte darilo. Ta projekt zadeva vsaj
1 632 204 prebivalcev Slovenije.

1. Pojdite na Orihišagami*.
 
2. Sledite navodilom.

3. Na zgoraj navedene datume
položite Orihišigami na označeno lokacijo v mestu in ustvarite sled
(možnost globalnega pogleda na dogodek iz vesolja z mikro ali nano satelitom).

4. Povabite vse prijatelje in znance, saj to je tekmovanje slovenskih mest, krajev in vasi za najdaljšo Globoko sled / Globoki rez.  Pokazalo se bo, katero mesto, kraj ali vas si najbolj prizadeva za osveščenost na področju bivanjske kulture. Da vam je mar za lep, funkcionalen in s tem zdrav dom!

5. Vso pomoč za ta izziv, najdete na spletni strani Arhišektura.si*
 

Slovenski 'slum'*

Arhišektura prepoznava slovensko grajeno krajino kot postsocialistični 'slum'. Kot jasno povedo Združeni narodi, je osnovna pravica vseh zemljanov, pravica do ustreznega bivališča. Jasno pa povedo tudi, da imamo vsi moč in odgovornost oblikovati prihodnost naših mest in krajev.
Arhišektura ima moč in odgovornost odlično oblikovati. Izkoristite jo!
 
 
arhišektura
UN habitat 2014 arhisektura
oktober 2014 slamajznami