Poročilo

 
mesec prostora 2014 orihišagami
Povabila so bila poslana dne 20., 21. in 22.10.2014 na uradne naslove:
 
1.    211 slovenskih Občin
Odziv : 0 (nič)
 
2.    48 slovenskim medijem
Odziv: 0 (nič)
 
3.    64 visokim šolam
Odziv: 0 (nič)
 
4.    444 osnovnim šolam
Odziv: 0 (nič)
 
5.    Gasilski zvezi Slovenije
Odziv: 0 (nič)
 
6.    178 gimnazijam in srednjim šolam
Odziv: 1
 
7.    320 vrtcem
Odziv: 0 (nič)
 
 
Skoraj ničen odziv na naša povabila k tako pomembni akciji, pripisujemo časovnemu prekrivanju datumov  s šolskimi počitnicami, lokalnimi volitvami ter naravnimi nesrečami- poplavami.
Akcijo bomo zato ponovili oziroma nadaljevali.
Pravzaprav že teče, da si bomo Slovenci vzeli dovolj časa za pripravo do marca 2015.
 
arhišektura