top of page

Pravno

 
obvestilo
Vsa vsebina spletne strani arhišektura je avtorsko zaščitena.
 
Načrti & teksti ©Studio db
Fotografije ©Miran Kambič
Design & fotografije ©Damijan Jermančič
 

Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na vseh spletnih straneh Arhišektura so last Studia db ai, razen če to ni posebej navedeno. Vsebina vseh

spletnih vsebin je avtorsko zaščitena po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP - UL RS 21/95, s sprem.) in se jih ne sme kopirati, razmnoževati, javno priobčevati ali na kakršen koli drug način z njimi razpolagati brez pisnega dovoljenja podjetja Studia db ai.

arhišektura, inovacija
bottom of page