Pravno

 
obvestilo
Vsa vsebina spletne strani arhišektura je avtorsko zaščitena.
 
Načrti & teksti ©Studio db
Fotografije ©Miran Kambič
Design & fotografije ©Damjan Jermančič
 

Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na vseh spletnih straneh Arhišektura so last Studia db_tehnoservis, d.o.o., razen če to ni posebej navedeno. Vsebina vseh

spletnih vsebin je avtorsko zaščitena po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP - UL RS 21/95, s sprem.) in se jih ne sme kopirati, razmnoževati, javno priobčevati ali na kakršen koli drug način z njimi razpolagati brez pisnega dovoljenja podjetja Studia db_tehnoservis, d.o.o.

arhišektura, inovacija