Težki pogovori

 
Slovenski krajini je zelo škodoval zakon o ustanovitvi občin (2006), ki je prostorsko in mentalno razparceliral že tako majhno deželo.
Namesto skupne nacionalne vizije imamo 211 lokalnih interesov in parcialne neustrezne ad-hoc rešitve.
vseslovenska prenova hiš
Velika škoda dosedanje individualne gradnje. Propad kulturne krajine. Regije se med seboj ne razlikujejo več.
 
Ali menite, da vaša hiša v kakršnemkoli smislu razsvetljuje ljudi?
Ali ste pomislili na sociološke aspekte vaše hiše?
Ali ste pomislili, da se v vaši hiši hitreje starate?
Ali menite, da so ljudje v vaših hišah srečni?
Ali menite, da vaša hiša lahko pobota vas ali sprta zakonca?
Ali menite, da vaša hiša vzgaja na način boljšega bivanja?
Ali menite, da bi vaša prestižna hiša morala dajati zgled okolici?
Ali menite, da več sob pomeni več udobja?
arhišektura

Ustavimo!

Porabljanje neokrnjene narave z gradnjo novih hiš!

 

Nadomestimo stare hiše z naprednimi arhitekturnimi prenovami ter umetnostjo bivanja!

Z dobro arhitekturo!