top of page

Vodič

 
po portalu arhišektura
 
vodič

 Izberite med sprejemanjem boleče resnice o stvarnosti rdeča tabletka* in

blaženo iluzijo nevednosti modra tabletka.*

Kako uporabiti portal arhišektura v 5 potezah?
 
1. Najprej preberite 'o programu'.*
2. Pomagajte si s 'koraki v besedi'.*
3. Potem poiščite vprašanja, ki po vaši presoji 
ustrezajo napakam vaše hiše.
4. Na koncu izberite 5 vam najpomembnejših 
vprašanj povezanih s težavami vaše hiše.
5. Pošljite jih arhišekturi.* 

Vsak, ki bo poslal pet vprašanj bo dobil opisni arhitekturni nasvet in se s tem vključil v vseslovensnko akcijo arhišektura. Če vas bodo nasveti razburili, navdušili ali morda pokazali novo pot, se dogovorimo za naslednje korake.*

Oglejte si tudi možnost Doniraj *
bottom of page