top of page

Poročilo

 
»Glas 
degradiranih sosesk«
mesec prostora 2014 orihišagami
Povabila so bila poslana dne 20., 21. in 22.10.2014 na uradne naslove:
 
1.    211 slovenskih Občin
Odziv : 0 (nič)
 2.    48 slovenskim medijem
Odziv: 0 (nič) 
3.    64 visokim šolam
Odziv: 0 (nič)
 4.    444 osnovnim šolam
Odziv: 0 (nič)
 5.    Gasilski zvezi Slovenije
Odziv: 0 (nič)
6.    178 gimnazijam in srednjim šolam
Odziv: 1 
7.    320 vrtcem
Odziv: 0 (nič)
 
Skoraj ničen odziv na naša povabila k tako pomembni akciji,
pripisujemo časovnemu prekrivanju datumov  s šolskimi počitnicami, lokalnimi volitvami ter naravnimi nesrečami - poplavami.


Akcijo
bomo zato ponovili oziroma nadaljevali.

Pravzaprav že teče,
da si bomo Slovenci vzeli dovolj časa za pripravo
do marca 2022.

 
arhišektura
bottom of page