top of page
nedavne objave
objave s poudarkom

Iz hiše v arhišekturo - ohranjajte neokrnjeno naravo!

Ključno

Do leta 2040 bo na našem planetu glede na predvideno nataliteto svetovne populacije, ki jo bo treba nastaniti in prehraniti, začelo primanjkovati naravnega prostora. Zato je reanimacija oz. sodobna prenova obstoječih hiš zagotovo ena najbolj aktualnih arhitekturnih pa tudi političnih tém našega časa.

Slovenski prostor in Slovenci se soočajo z drugimi problemi: • Naravna krajina je iznakažena in izginja zaradi prevelike in razpršene zidave novih individualnih hiš. Ob tem pa ostaja v strnjenih in urbanih naseljih veliko zapuščenih hiš in ruševin, ki so potrebne sodobne prenove. • Lokalno identiteto uničuje stihijska pozidava stihijsko oblikovanih individualnih hiš. Regije se med seboj sploh ne razlikujejo več. • V Sloveniji se glede na predvideno demografsko rast in starost prebivalstva gradi preveč novih individualnih hiš.

fotografije: Studio db, Nanos 2012

sledite nam
najdi
arhiv
arhišektura, inovacija
blog, komentar, novosti, strokovnjaki
single post - komentiraj
  • Facebook
bottom of page